Audit Notices, Reports & Annual Returns

 

The Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 require town and community councils to have adequate and effective arrangements in place for an internal audit of their accounting records and their systems of internal control and set out clearly the statutory requirements for the preparation and audit of local councils’ accounting statements

 

Annual Report 2021-2022

Accounts for the year ended 31 March 2021

Notice of Conclusion Audit 2020-2021

Annual Return 2020-2021

Audit Notice-September 30th 2021

1.Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

2.Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Van Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

3.The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021
Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i [enw’r Cyngor] gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio

Notice of the exercise of electors’ rights 2020-2021

Van CC Annual Return 2020-2021

Accounts for the year ended 31 March 2020

Notice of Exercise of Electors Rights 2019-2020  As a result of COVID an additional period to allow inspect has been agreed. Please see  Exercise of Electors Rights Notice 2019-2020 V2

Van CC Annual Return 2019-2020

Notice of Conclusion of Audit 2019-20

Accounts for the year ended 31 March 2019

Annual Return 2018-2019

Notice of Audit Conclusion 2018-2019